Cristina Castells

Va fer estudis d’Enginyer Superior Industrial especialitzat en Tècniques Energètiques per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
L’any 1995 entra a formar part de l’Àrea d’Edificis, Transport i Energies Renovables de l’Institut Català d’Energia com a tècnic d’edificis. L’any 2000 passa a ser Cap de la Unitat Municipal, Edificis i Transport del mateix Institut Català d’Energia. L’any 2006 passa a fer-se càrrec de l’àrea d’Estalvi i Eficiència Energètica del mateix Institut Català d’Energia
L’any 2008 es fa càrrec de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.