David Bertran

David Bertran, conservador de la col·lecció de Planta Viva del Jardí Botànic de Barcelona.

Biòleg, amb un diploma d’estudis avançats sobre fauna del sòl com a indicador biològic, des de jovenet sempre va tenir una gran afecció naturalista. S’ha especialitzat en la informatització dels espècimens biològics, amb més de 20 anys d’experiència en bases de dades i sistemes d’informació geogràfica. Primer becat per la Universitat de Barcelona en el CRBA (2000), i després com a treballador de plantilla del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (a partir del 2004), al Jardí Botànic de Barcelona. La seva labor principal ha estat la supervisió i implementació exitosa de les col·leccions del Jardí​.

És el conservador de les col·leccions de planta viva del Jardí Botànic de Barcelona i, és el comissari de l’exposició “Més que Abelles. Pol·linitzadors i flors, la vida en joc”(2021-2022).