Fernando García del Pino

Professor titular del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i responsable del grup de recerca sobre
Nematodes Entomopatògens (NEPs) de la UAB. La seva línia principal d’investigació
se centra en l’estudi dels NEPs des de diverses perspectives: taxonomia i
biogeografia, ecologia, fisiologia i la seva aplicabilitat contra plagues d’insectes. Ha
estat investigador principal (IP) de nombrosos projectes competitius a nivell nacional
i internacional, tots ells relacionats amb l’aplicació dels NEPs com a agents de
control biològic. Ha dirigit 5 tesis doctorals sobre NEPs. És autor de més de 57
publicacions científiques, 38 de les quals publicades en revistes internacionals SCI, i
3 capítols sobre NEPs en llibres internacionals de prestigi.
Per establir la necessària relació entre la Universitat i la societat, ha desenvolupat
una línia de recerca sobre la gestió integrada de plagues urbanes, en la qual ha
estat IP de dos projectes finançats per la Fundació per a la Prevenció de Riscos
Laborals el 2001 i el 2002. Ha establert 5 convenis de col•laboració entre la UAB i el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2005-2009) sobre la gestió
integrada de plagues urbanes. Ha publicat dos llibres de referència sobre el control
integrat de plagues urbanes. Ha coordinat un grup multidisciplinari de treball
especialitzat en el control de plagues urbanes, organitzant nombrosos workshops,
jornades divulgatives i publicacions.