Irene Jubany

Enginyera química per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002). Va realitzar la tesis doctoral en la mateixa universitat (2002-2007) en el tema d’eliminació biològica d’amoni en aigües residuals amb alta càrrega aplicant control avançat i eines de modelització i biologia molecular. Després d’una breu incursió en la indústria de tractament de residus industrials (2007), va continuar el seu currículum investigador a la Fundació CTM Centre Tecnològic (actualment Eurecat) on va liderar la línia de sòls contaminats i aigües subterrànies del 2011 al 2019. Ha treballat en projecte de recerca i desenvolupament relacionats amb el tractament de sòls i aigua subterrània contaminats per nitrats, hidrocarburs, compostos orgànics clorats i metalls; mitjançant processos físics, químics, microbiològics i també a partir de l’ús de nanopartícules. Per altra banda, ha liderat també projectes d’avaluació de l’impacte dels contaminants al medi (sòl, aigua i aire) amb l’aplicació de metodologies d’anàlisi de risc químic per a salut humana i ecosistemes i anàlisi de risc microbiològic. Des del 2020 és coordinadora científica de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, àrea que treballa per la millora de la qualitat ambiental, la promoció de l’economia circular i la resiliència climàtica. Ha publicat 24 articles en revistes científiques indexades i ha participat en més de 10 projectes europeus, alguns dels quals com a líder. El seu rol és el de promoure els avenços científics i tecnològics i assegurar la qualitat científica dels desenvolupaments de l’Àrea.
Té molta experiència en gestió de projectes públics i privats tant nacionals com internacionals. Ha codirigit una tesi doctoral de la UPC titulada “Hybrid Systems for wastewater treatment in the framework of circular economy. Coupling biological and membrane tecnologies for a sustainable water cycle” que va ser defensada al juliol de 2019 i actualment està dirigint dues tesis doctorals: la primera en tractament biològic de NO de corrents gasoses i la segona en modelització de subproductes de desinfecció d’aigua potable.