José Mangas Viñuela

Amb més de 35 anys d’experiència en docència universitària, actualment, desenvolupa diverses línies de recerca relacionades amb la geologia de les Illes Canàries, centrades en la vulcanologia, els recursos minerals i el patrimoni geològic de l’arxipèlag. Fruits d’aquesta tasca docent i investigadora són la publicació de més de 110 articles i capítols de llibres de caràcter nacional i internacional. Ha treballat en volcans de diverses regions del món com ara Hawaii o el Camerun. El 2021, durant la gestió de l’emergència derivada de l’erupció de Tajogaite, va participar, en diverses ocasions, en les reunions de la comissió del PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias). Durant l’erupció, va ser un dels científics més actius als mitjans de comunicació i va protagonitzar multitud d’intervencions que van ser lloades per la seva gran didàctica, pedagogia i eloqüència científica.
@jmangasv

On participa José Mangas Viñuela