Mar Mirabete

Mar Mirabete, portaveu del moviment Fridays For Future Barcelona.
Activista de 22 anys que estudia Educació infantil i primària. Sempre ha pensat que l’educació és una eina molt potent i que els docents tenen a les seves mans el poder de canviar la societat. Lluita pel valor de l’empatia cap al planeta i cap a les persones amb la fita d’assolir-lo en una societat futura.