Marta Rodoreda

Mestra de música d’educació primària i directora de l’escola pública L’Univers, del
barri de Gràcia de Barcelona.
Mestra de música i directora de corals infantils, juvenils i d’adults des de fa 24 anys;
6 anys com a directora d’escola d’Infantil i d’educació primària i 14 anys de dedicació
com a mare.
Experiència en notificacions de l’existència de polls a les aules.
Mare de dues adolescents, és a dir, propietària de diverses pintes antipolls.