Montserrat Pedreira

Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Manresa. Doctora en Educació. Mestra d’educació infantil i primària a l’escola pública durant prop de 20 anys, formadora de mestres en l’àmbit de la didàctica de la ciència i creadora dels espais de ciència en lliure elecció per a les primeres edats: Niu de ciència (Museu de Ciències Naturals de Barcelona), Lab 0_6 (Facultat de Ciències Socials de Manresa) i Explora 0-6 (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya).
Més informació: https://www.umanresa.cat/ca/montserrat-pedreira-alvarez
Canal d’Instagram: https://www.instagram.com/umanresalab06