Neus Ibáñez

Neus Ibáñez Cortina, conservadora de l’Herbari i del Gabinet Salvador de l’Institut Botànic de Barcelona (IBB). Doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona amb la tesi (2006) sobre l’estudi de cinc herbaris històrics de l’IBB. Es va especialitzar en botànica i, més concretament, en la història de la botànica i en l’estudi dels herbaris històrics.

Va coordinar el projecte de revisió, restauració i conservació dels exemplars de la col·lecció Salvador (2011-2013) i va ser la comissària de l’exposició “Salvadoriana” (2014-2016), al voltant de les col·leccions científiques d’aquesta la nissaga destacadíssima d’apotecaris barcelonins dels s. XVII i XVIII. Des de l’any 2009, treballa a l’IBB on fa recerca centrada en la història de la botànica i l’anàlisi de col·leccions, amb la voluntat de posar en valor les col·leccions històriques com a indicadores de l’extinció d’espècies a causa del canvi climàtic i de la introducció de plantes al·lòctones al nostre país.