Neus Nualart

Neus Nualart Dexeus és Conservadora de l’herbari BC i Vicedirectora de l’IBB

Els seus principals interessos són:

  • Avaluació de la representativitat dels tàxons amenaçats als herbaris i estudi del risc de sobrerecol·lecció d’aquestes plantes.
  • Aportació de noves dades corològiques, altitudinals, cronològiques i fenològiques a partir de plecs d’herbari.
  • Cerca de plecs  tipus o interessants des de punt de vista taxonòmic.
  • Aplicació de noves tecnologies en les col·leccions d’herbaris i incorporació de dades genètiques i de bibliografia.