Octavi Borruel

Octavi Borruel, tècnic de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona. Llicenciat en Biologia, especialitzat en organisme i sistemes, per la Universitat de Barcelona (1998).

Ha treballat com a monitor mediambiental a l’escola de natura ECOIMA, en el sector oví dels Aiguamolls de l’Empordà, i va realitzar el cens agrari del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, com a  agent censal (2000).

Ha estat jardiner de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (2000-2018) i es va incorporar al Programa de Biodiversitat de l’Institut Municipal, des de febrer de 2014 fins a l’actualitat.

És coautor del llibre “Bones pràctiques de jardineria a Barcelona: conservar i millorar la biodiversitat” (Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, 2016). També ha exercit com a docent en temes de jardineria.