Ana Tutzó

Consultora en gènere, gestora cultural, graduada en Art i Disseny per la UAB i
postgrau en Gènere i Igualtat per la UAB. Impulsora del projecte “Biblioteca i Gènere
– Anàlisis amb perspectiva de gènere de les biblioteques infantils” i del projecte
“Juguem en Igualtat per eradicar el sexisme al joc i les joguines infantils”. Va
implantar el projecte Biblioteca i Gènere a l’escola Tàber a través de la Comissió de
Gènere de l’escola.
Actualment, és la presidenta de l’entitat L’hora Lliure – Associació Espai i Lleure, des
d’on impulsa projectes per introduir la coeducació i pedagogies feministes a les
escoles des de bressol fins a batxillerat