Carles Castell

Carles Castell Puig, Doctor en Biologia, especialitat Ecologia, Màster en Gestió Ambiental en el Món Rural i Màster en Funció Directiva.

Va desenvolupar durant deu anys, a la Universitat Autònoma de Barcelona, projectes de recerca sobre la dinàmica dels ecosistemes terrestres mediterranis.

Durant vint-i-cinc anys ha treballat a l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, desenvolupant programes d’anàlisi, planificació, gestió, seguiment i conservació en espais naturals protegits. Actualment és el responsable de coordinació de programes i accions ambientals a l’Àrea d’Acció Climàtica.

Ha publicat nombrosos llibres i articles científics i divulgatius i col•labora regularment en diversos cursos i programes de postgrau. L’any 2019 va col•laborar amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona com a assessor científic i comunicatiu de l’exposició Som Natura.

Va ser President de la Secció de l’Estat espanyol de la Federació de Parcs Nacionals i Naturals d’Europa (EUROPARC) i Coordinador del Programa de Treball “Sociedad y Áreas Protegidas”. En l’actualitat és membre del grup de treball sobre “Salut i Àrees Protegides” d’EUROPARC i de la “Taula de Salut i Natura de Catalunya”.