Converses Nat

Els límits d’un planeta únic

Una xerrada on Carles Castell ens va endinsar en l’observació d’aquells límits planetaris que no podem superar o bé que si els superem, esdevenen irreversibles. Són fenòmens limitants fruit de la nostra pròpia activitat com a éssers humans, com el canvi climàtic, l’extinció d’espècies o l’escassetat d’aigua dolça.

L’actual model socioeconòmic, basat en moltes parts del món en una explotació creixent dels recursos naturals, està provocant canvis importants en el planeta. És l’anomenat canvi global, que, a més del conegut canvi climàtic, comporta la pèrdua i degradació d’hàbitats, la sobreexplotació de moltes espècies i recursos, la contaminació de l’aire, l’aigua i els sòls, i l’expansió d’espècies exòtiques. El resultat de tot plegat és la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels sistemes naturals. Lògicament, l’espècie humana se’n veu notablement afectada, ja que formem part de la natura i en depenen absolutament (aigua, aliments, materials, clima, etc.). A la xerrada es parlarà d’aquesta crisi de conservació de la biodiversitat, dels efectes sobre la nostra salut i benestar i del canvi imprescindible i urgent per revertir aquesta dinàmica tan negativa.

Més informació a: https://museuciencies.cat/activitats/… #ConversesNAT

Conduït per

Amb la participació de