Jordi Galbany

Jordi Galbany és primatòleg de camp a Rwanda i professor de la Universitat de Barcelona.