Josep Vicent Jovaní

Enginyer de forests i funcionari de la Generalitat de Catalunya des de fa més de 25
anys. Amant de la natura i de la cultura asiàtica. Actualment, ocupa el càrrec de Cap
de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental a les Terres de l’Ebre, del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Té més de 20 anys d’experiència professional en control de fauna i gestió cinegètica.
També realitza cursos de formació i tecnificació en temes de control i gestió de
fauna, destinats al personal de l’administració i a persones vinculades a l’activitat
cinegètica.

On participa Josep Vicent Jovaní