Marta Valle

Biotecnòloga, investigadora postdoctoral al NIDA (The National Institute on Drug Abuse)

És doctora en biomedicina per la Universitat de Barcelona. Màster en biomedicina i llicenciada en biotecnologia per la Universitat de Salamanca.
Actualment, treballa com a investigadora científica en el centre de recerca “National Institutes of Health / National Institute on Drug Abuse” de la Universitat de Johns Hopkins en la ciutat de Maryland, Baltimore, Estats Units.
Experta en la psicofarmacologia dels trastorns psiquiàtrics i de la personalitat, especialment dels trastorns de l’espectre esquizofrènic.
La seva recerca es basa en el desenvolupament i descobriment de noves dianes terapèutiques i vies de senyalització dels fàrmacs i receptors relacionats amb els trastorns psiquiàtrics, especialment aquells que involucren les vies de neurotransmissió dopaminèrgiques i adenosinèrgiques.
Ha estudiat el paper terapèutic i el mecanismes biològics subjacents de les teràpies electroconvulsives mitjançant la utilització d’elèctrodes. Estudiant les possibles implicacions de certs neurotransmissors i receptors en el tractament de l’esquizofrènia i la depressió major.
Ha desenvolupat diversos treballs d’enginyeria genètica, basades en la infecció controlada amb virus modificats genèticament, en cervells d’animals de laboratori. També ha realitzat estudis de recerca bàsica de les principals vies de senyalització alterades en els trastorns psiquiàtrics així com les seves possibles implicacions terapèutiques.
Ha participat en el desenvolupament d’un estudi transversal del cribratge i seroepidemiologia de la infecció per SARS-CoV-2 (COVID-19) de la Universitat de Barcelona, i ha participat en la recol·lecció, organització i anàlisis de les dades.
Ha contribuït en l’escriptura de diversos capítols de manuals mèdics on es descriuen mètodes i protocols per a la recerca de les neurociències en el laboratori, per exemple en “Neuromethods”.
A més, la seva recerca ha rebut el reconeixement de diversos premis locals, per exemple, els atorgats per el “Institut de Investigació Biomèdica de Bellvitge”.
Finalment, ha participat en diverses iniciatives dedicades a la divulgació de la ciència al públic general i és actualment la sotspresidenta i co-presentadora del podcast de divulgació científica “¡Que la ciencia te acompañe!” (*).