Converses Nat

Cervell biològic vs. cervell robòtic

El 3 de març de 2022 va tenir lloc una nova edició de les #ConversesNat. En aquesta ocasió vam debatresobre el misteri del cervell i la recerca que actualment se’n fa, en una tertúlia conduïda pel neurocientífic Marc López Cano. Les teràpies futures es basaran en el carboni o el silici? En cèl·lules o en xips? Serem humans o màquines? El cervell és un òrgan fascinant, de complexitat immesurable i encara roman un misteri. Al seu torn, també ho són els trastorns i malalties que l’afecten i l’amenacen. Per a fer front a aquests problemes existeixen dues escoles de pensament ben diferenciades i que no sempre arriben a un acord comú. Estarà el futur de les teràpies del sistema nerviós principalment basat i derivat de millores tecnològiques? Seran en un futur els diferents tipus d’implants quirúrgics, tant elèctrodes com fibres òptiques i cànules de microdiálisi, l’ordre del dia en les teràpies mèdiques? L’espècie humana esdevindrà híbrida amb les màquines? Serem cyborgs? O per contra els nostres cervells sempre restaran supeditats i limitats a la seva biologia i fisiologia. Es focalitzarà la medicina del futur en alterar i modificar els nostres sistemes endògens? Triomfaran les teràpies de modificació biològica, com per exemple amb virus, enginyeria genètica o cèl·lules mare? Podrem gestar humans “a la carta”? Podrem fabricar humans amb noves habilitats i capacitats millorades? Serem metahumans? Vam comptar amb magnífics ponents com: – Anna Mura, bioenginyera, investigadora sènior a l’IBEC (Institut de Bioenginyeria de Catalunya) – Ignacio Delgado, neurocirurgià, investigador sènior a l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques). – Marta Valle, biotecnòloga, investigadora postdoctoral al NIDA (The National Institute on Drug Abuse) – Guillermo García, neurofisiòleg, investigador sènior i professor agregat de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) Tertúlia conduïda per Marc López , neurofarmacòleg, investigador potsdoctoral i professor associat de la UB (Universitat de Barcelona). Més informació: https://museuciencies.cat/activitats/… #ConversesNat

Conduït per

Amb la participació de