Rossend Castelló

Originari de Mollerusa (Pla d’Urgell) és propietari de finques agrícoles i forestals, on
té i gestiona directament plantacions de kiwi, pollancre, espècies forestals regulars
com: el pi, farratges, cereals i vinya.
És president del Consorci Forestal de Catalunya, associació de propietaris forestal
d’àmbit català amb 75 anys d’història; president de Quality Suber, S.L., empresa que
comercialitza el suro català de finques de Catalunya; i vicepresident de l’Institut
Català del Suro.
Exerceix l’activitat professional als àmbits agrícola, forestal, agroalimentari i al sector
metal·lúrgic de béns d’equip.

On participa Rossend Castelló