Altres activitats

Creació i Museus 2021

Entre les activitats paral·leles al programa d’espectacles del Grec 2021, el Grec Ciutat, cal destacar la quarta edició del programa Creació i museus. En el marc d’aquest cicle, artistes de disciplines diverses que han desenvolupat un seguit de propostes escèniques en residència o col·laboració amb fàbriques i centres de creació entren en contacte amb els museus i les institucions culturals de Barcelona i hi interactuen en un seguit de muntatges de teatre, dansa, circ o música.

Al Jardí Botànic de Barcelona vam comptar amb el grup Ominira, amb mostra musical Danza Néctar, ens parlen sobre el frenesí pol·linitzador, la bellesa dels processos naturals que comporta i la importància que tenen en la subsistència humana.

Més informació: https://museuciencies.cat/activitats/2021-07-04_grec_ominira/