Equip del Museu

Com conservem les col·leccions del Museu: Gabinet Salvador

El Gabinet Salvador, conservat a Institut Botànic de Barcelona (IBB), compta amb l’assessorament del Laboratori de Conservació Preventiva (LCPR) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Els Salvador van ser una nissaga d’apotecaris que encuriosits pel funcionament de la natura entre els segles XVII i XIX muntaren un gabinet científic a la rebotiga de la seva apotecaria. La col·lecció estava formada per una magnífica biblioteca, un herbari (actualment el més antic d’Espanya), documents manuscrits, col·leccions de mol·luscs, fòssils, drogues i diverses peces de vegetals i animals dissecats. Entre 1938 i 1945 es va traslladar a l’IBB. L’estiu de 2013, l’Ajuntament de Barcelona va procedir a la compra d’una part de la col·lecció que encara estava a la masia on havia acabat abandonada i, a continuació, l’IBB va realitzar el trasllat a les seves instal·lacions per reunir-la amb la resta de la col·lecció. El 2014 es va acabar de catalogar, tots els materials van ser revisats i restaurats i se’n va millorar la conservació preventiva, substituint embalatges antics per d’altres de moderns que asseguressin la conservació de la col·lecció a llarg termini. Es va condicionar la sala on s’exposaven els exemplars i es van controlar les condicions climàtiques.

A través del vídeo que et presentem a continuació, t’expliquem les tasques de restauració que es van portar a terme durant aquests anys al Gabinet Salvador, i la conservació preventiva que s’hi continua desenvolupant.

Més informació: https://museuciencies.cat/area-cienti…