Equip del Museu

Equip del Dep. de Paleontologia durant el confinament

L’equip del departamane de paleontologia ens explica en aquesta primera entrega de Paleoconversaciones, en què estant treballant des de casa durant els dies de confinament.

#EquipdelMuseudesdeCasa