Conferències i Debats

“El paper de la comunitat en l’educació dels infants”, Francesco Tonucci

Aquesta conferència s’emmarca en un dels seus projectes més emblemàtics, “la ciutat dels nens” que coordina una xarxa de prop de 200 ciutats a Itàlia, Espanya, Argentina i altres països. Proposa una nova filosofia de govern de la ciutat des de la visió dels infants que remarca la importància que aquests han de tenir en la presa de decisions de les polítiques de la ciutat. L’objectiu és fer una ciutat més amable, més segura i més a la mida dels infants. Per exemple, el camí escolar, és una de les propostes d’aquest projecte que s’ha aplicat a alguns barris de Barcelona i d’ altres ciutats i pobles de Catalunya.