Conferències i Debats

Els llibres de coneixements

Hi ha molts motius per posar a l’abast dels nens i nenes els llibres de coneixements. No obstant, la realitat és que, encara avui, la presència de llibres de ficció a les biblioteques escolars supera de llarg la dels llibres de coneixement, que queden invisibilitzats, a pesar de tenir un paper molt important en dos aspectes bàsics.
Per una banda, són molt útils per fomentar l’hàbit lector, especialment entre aquells nois i noies que rebutgen les obres de ficció, però que llegiran amb delit qualsevol llibre informatiu que estigui relacionat amb les seves aficions o interessos.
Per altra banda, suposen un recurs molt potent per introduir-se en el coneixement científic, així com d’altres disciplines: aporten continguts, generen interès per seguir aprenent, i constitueixen una eina molt interessant per ampliar els models de lectura i facilitar processos de recerca documental i adquisició de competències de cerca i ús de la informació.

Algunes preguntes que ens plantejarem durant aquesta xerrada:
– Què són els llibres de coneixement?
– Què aporten els llibres de coneixement científic a l’escola?
– Quins beneficis aporta als infants i joves treballar amb aquests llibres?
– Quines tipologies de llibres de coneixements podem trobar?
– Com triar els millors llibres?

Amb la participació de