Activitats educatives

Connectem amb…Abelles

Connectem amb, és un projecte promogut pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Durant aquesta tercera edició al Jardí Botànic de Barcelona, hem partit de l’exposició “Més que abelles: Pol·linitzadors i flors, la vida en joc”, per especialitzar-nos en el fenomen de la pol·linització i els efectes positius que genera en l’entorn.

El vídeo que veureu, és el resultat del procés d’investigació de prop de 200 alumnes de centres educatius de Montjuïc. Elles i ells, han partit del coneixement d’un procés natural, invisible als ulls i imprescindible per a la vida que és la pol·linització. Amb el suport dels seus mestres han explorat el seu barri per trobar persones, entitats que fan una tasca sovint no coneguda ni reconeguda, invisible per a molts però imprescindible per al benestar de totes, les entitat socials i ambientals.

Hem aprofitat la disciplina de la ràdio com a recurs que pot vincular els centres educatius dels barris de Montjuïc i dispersar missatges positius fent un paral·lelisme amb la pol·linització. Ho hem fet de la mà de COMSOC Comunicació Social, entitat experta en treballar el recurs de la ràdio en l’àmbit escolar. En aquest projecte han participat 8 grups escolars dels barris de Poble Sec i La Marina del Port, de cicle superior de primària i de primer cicle de l’ESO.

Des del museu de ciències volem agrair molt especialment les prop de 200 alumnes que, amb l’acompanyament del professorat han fet possible la realització d’aquest projecte. Gràcies per l’empenta, la implicació i la participació!

Més infornació del projecte: https://edunat.museuciencies.cat/conn… #Connectemamb