Activitats educatives

El Niu Volant

L’espai de ciència 0-6 del Museu arrela a les escoles bressol El Niu Volant és un contenidor transportable, amb tots els materials necessaris al seu interior per realitzar diferents propostes didàctiques. Les docents del darrer curs de les escoles bressol poden assistir a una sessió de formació amb l’equip educatiu del Museu de Ciències Naturals i un cop el Niu Volant és al seu centre, utilitzar aquest recurs amb l’alumnat de forma autònoma, programant les sessions de la manera que els sembli més adequada. En aquesta tasca, els equips docents compten sempre amb l’acompanyament de l’equip educatiu del Museu, disponible per fer alguna sessió inicial al propi centre, per parlar amb les docents sempre ho considerin oportú, per aclarir qualsevol dubte que sorgeixi durant el projecte o per assessorar els centres que desitgin continuar la línia del Niu Volant un cop aquest retorni al Museu.

Més informació:

https://edunat.museuciencies.cat/ #NiuVolant #NiudeCiència

#NiuVolant #NiudeCiència