Activitats educatives

Connectem amb…el Documental d’Investigació

Resum dels 5 documentals d’investigació resultat del projecte educatiu de Proximitat de 2017 i que va començar el primer trimestre del curs escolar, amb una activitat inicial realitzada a l’exposició “Spinosaurus, el gegant del cretaci” i ha estat desenvolupat al llarg del curs 2016-2017 per cinc escoles del Districte de Sant Martí, l’Escola La Palmera; Escola Provençals; Escola La Pau; Escola Els Horts; i l’ Escola La Caixa. Prop de 200 alumnes i 8 mestres s’han implicat i han participat en aquest projecte i han comptat amb la formació i l’assessorament del Museu i de Dídac Roger , de Kineina.

Aquests documentals, reflecteixen la idea de les peces d’un puzzle que poden encaixar entre sí i omplir una realitat sobre el coneixement del barri,

Felicitats a tots els que ho feu possible!