Ciència al Museu

Conversem amb…Joan Abella

Joan Abella fou el descobridor del primer mineral nou descrit a Catalunya, l’abellaïta.

En aquest vídeo podeu veure la conversa entre Joan Abella i Creus, col·laborador del MCNB, i Carles Curto, conservador de Mineralogia fins 2016, i Marc Campeny, actual responsable d’aquesta secció del MCNB. La gravació tingué lloc el 17 de desembre de 2016 al Museu Martorell, seu científica i històrica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Ens parlen de la importància geològica que tenen les mineralitzacions i jaciments de la Mina Eureka, mostren el mineral abellaïta i el seu procés d’estudi i validació i, tal com diu en Carles Curto, donen testimoni i agraïment “del que pot ser una fructífera relació entre les institucions públiques i els col·laboradors naturalistes”.

L’abellaïta és la primera espècie mineral nova descoberta a Catalunya (blogmuseuciencies.org/2016/04/abellaita-la-1a-especie-mineral-descrita-a-catalunya/). El material tipus es troba dipositat a la Col·lecció de Mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MGB-26350) on està disponible com a material de referència.

Video produït per l’Associació d’Amics del MCNB