Ciència al Museu

Presentació de la Col·lecció de Vertebrats

Un recorregut per entendre com es du a terme la gestió de les col·leccions de vertebrats al Museu, des del seu ingrés fins a la seva catalogació i registre, preparació i emmagatzematge. Tot ha d’estar ben documentat, els llibres de registre són el patrimoni del Museu.